URK

Urkerdag 2014

Urkerdag 2014

Urkerdag 2022

Christen die dit huis aanschouwt
O zie toch de hulp des Heeren
Rijk aan liefde is 't gebouwd
Naar mijn wens en begeren
Elkeen die deez woning ziet
Love en prijze Gods ontferming
In mijn druk liet hij mij niet
Angstig roepen om ontferming

Ome Albert